WELCOME TO LIGHTTRIO

20ปีที่ผ่านมา  บริษัทฯให้ความสำคัญกับทรัพยกรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยกรที่มีค่าขององค์กร  ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาความสามารถ  และด้วยการขยายงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานและสร้างองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน  

สมัครงานกับเราได้ที่นี่   

หรือโทร 034-872-577 ต่อ 116 ,

095 554 6134(คุณเปิ้ล) 

ID Line : qmrhr    

Email : hrm@lighttrio.com

 

 


 

      ร่วมงานกับเรา คลิ๊ก

jobs-thailand-logo

Position Availability Detail
วางแผนและพัฒนาระบบ (ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : 18,000-20,000
ลักษณะงาน : วิเคราะห์ วางแผน วางระบบกระบวนการทำงาน (Work Study)
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมอุสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวางแผน
4.มีทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน การวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์
5.มีความขยันมั่นเพียร ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
6.มีตวามรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย
7.มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะการบริหารงานที่ดี

จนท.กราฟฟิก/ออกแบบ(ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
ลักษณะงาน : ทำแคตตาล๊อคต่างๆ /ออกแบบ/ดูแลเว็ปไซด์
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาระดับชั้นปวช.ขึ้นไป
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
7.ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี
8.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่ IT 1

เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
ลักษณะงาน : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์/ ระบบ Lan / Sever
คุณสมบัติ :
1.ปวช.- ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.มีความรับผิดชอบ
4.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบัญชีจ่าย (ด่วนมาก) 1

เงินเดือน : 12,000 - 14,000
ลักษณะงาน : 1.รับวางบิล 2.ทำจ่ายเจ้าหนี้ 3.คำนวนต้นทุนสินค้า 4.จัดทำ ภงด.3,53
5.จัดทำภาษีซื้อ-ขาย 6.กระทบยอด Statement 7.ปป.สมุดรายวันได้ 8.ปิดงบได้
คุณสมบัติ :
1.จบบัญชี หรือ มีความรู้ทางด้านบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้
2.สามารถคำนวนต้นทุน
3.มีความรู้เรื่องบัญชีคงคลัง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ( ด่วนมาก! ) 3

เงินเดือน : 9,000 - 12,000
ลักษณะงาน : ทำเอกสารต่างๆตามคำสั่งหัวหน้างาน /ผู้บังคับบัญชาและ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นต้น
คุณสมบัติ :
1.เพศหญิง
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.สามารถใช้โปรแกรม Ms Office /Express ได้

ช่างเชื่อม/ผช.ช่างเชื่อม(ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : 9,000 ขึ้นไป
ลักษณะงาน : สามารถทำงานเกี่ยวกับ่งานเชือมต่างๆ ได้
คุณสมบุัติ :
1.เพศชาย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.ไม่จำกัดวุฒิ
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านงานเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก) 1

เงินเดือน : 10,000 - 15,000
ลักษณะงาน : ฝึกอบรมบุคลากรบริษัท
คุณสมบุัติ :
1.เพศหญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบุคคล งานฝึกอบรม
4.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน word,excell เป็นต้น
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6.มีที่พักใกล้ที่ทำงาน
7.วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป
8.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เลขานุการ 1

เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : จ่ายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์ ,ติดต่อทำธุรกรรมทางธนาคาร ,ส่งไปรษณีย์ เป็นต้น
คุณสมบุัติ :
1.เพศหญิง
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาระดับชั้นปวช.ขึ้นไป
4.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
5.มีความขยันและซื่อสัตย์ในการทำงาน
6.สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ช่างไฟฟ้า 1

เงินเดือน : 300 - 350 /วัน
ลักษณะงาน : ติดตั้ง/ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/ โคมไฟฟ้าทั้งใน-นอกสถานที่
คุณสมบุัติ :
1.เพศชาย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : 300 - 350 /วัน
ลักษณะงาน : ติดตั้ง/ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/ โคมไฟฟ้าทั้งใน-นอกสถานที่
ทำงานตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายงาน เปิดใบPO เจรจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้าและตามสินค้าตามใบPO จัดเก็บเอกสารบิลเป็นต้น
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.มีประสบการณ์ด้านจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ปฏิบัติงาน
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word,excell,express,Program-CD ได้

พนักงานติดรถส่งของ(ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : 300 /วัน ( มี OT )
ลักษณะงาน : เป็นพนักงานส่งสินค้ากับรถส่งของ
คุณสมบุัติ :
1.เพศชาย อายุ 20ปีขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.อดทน
3.กระตือรือร้น
4.แข็งแรง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ด่วนมาก ) 3

เงินเดือน : 9,000 - 12,000
ลักษณะงาน : จัดสินค้าตามใบสั่ง/ ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อคสินค้า/ ตรวจนับ-ตัดสต๊อคสินค้าประจำปี/ จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่/ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบุัติ :
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความกระตือรือร้นสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.สามารถใช้โปรแกรม Ms Office /Expressได้ดี
6.วุฒิการศึกษาระดับชั้นปวช.หรือเทียบเท่า
7.มีที่พักอยู่ใกล้สถานที่ทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 1

เงินเดือน : 25,000
ลักษณะงาน : ดูแลระบบบัญชีทั้งหมดของบริษัท จัดทำงบการเงิน งบดุล กำไร ขาดทุน
และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย-หญิง
2.วุฒิ ปริญญาตรีบัญชี
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการ Logistics และคลังสินค้า 1

เงินเดือน : 20,000 - 30,000
ลักษณะงาน :
1.ควบคุมการทำงานของแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
2.กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้กับแผนก
3.ควบคุมพนักงานจัดส่ง
4.จัด Location ในการจัดส่งสินค้า
5.ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าเรียกและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
6.รับคืนสินค้าและตีสภาพให้กับโรงงาน
7.วางแผนและควบคุมการส่งสินค้าตามที่ลูกค้าเรียกรายวัน
8.จัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงรักษารถและควบคุมค่าใช้จ่ายประจำเดือน
9.จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำเดือนแผนกคลังและจัดส่ง
10.ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
11.ตรวจสอบปัญหาที่ได้รับแจ้งในแต่ละวัน
12.ตรวจสอบการส่งสินค้าถึงสาขาในแต่ละวัน
13.สรุปข้อมูลเพื่อรายงานในการประชุม
14.วางแผนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
(มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

จนท.บัญชี/ธุรการบัญชี (ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน :
1.จัดเก็บและเรียงเอกสารเข้า
2.ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
3.จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล สินค้าตัวอย่าง/สินค้ารอเปิดIV.
4.รวบรวมสรุปภาษีขายประจำเดือน
5.จัดเตรียม/รับคืนเอกสารส่งสนง.บัญชี/จัดเก็บเอกสารข้อมูลบัญชี
6.รวบรวมเอกสารส่งสนง.บัญชี/จัดเก็บเอกสารข้อมูลบัญชี
7.ตรวจสอบจำนวน/สั่งซื้อเอกสารสั่งทำ
8.อื่นๆตามที่หัวหน้าสั่ง
คุณสมบัติ :
1.วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.เพศชาย/หญิง
4.มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6.สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน/โปรแกรม express/ โปรแกรม CD เป็นต้น
7.หากผ่านการสัมภาษณ์สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (ด่วนมาก) 2

เงินเดือน : 15,000 - 20,000
ลักษณะงาน :
- ประสานงานและอัพเดทชิปเม้นการส่งออกระหว่างประเทศทั้งภายในบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลที่ต้องประสานงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
- ติดตามพร้อมแจ้งสถานะ พร้อมทั้งประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้าหรือภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอให้ดำเนินไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว
- ประสานงานเรื่องต่างๆระหว่างบริษัทและลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
- จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คุณสมบัติ :
1.อายุ 25 - 35 ปี
2.เพศชาย / หญิง
3.มีประสบการณ์ในการประสานงานขายต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
4.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ,บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,ภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ** ถ้ามีทักษะทางภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ เช่น Office , Photoshop
7.มีความอดทน ใฝ้รู้ กระตือรือร้น ในการทำงาน
8.ถ้าขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ