SOLAR-ST-KIT

ฟรี !

ยี่ห้อ: Lighttrio
ขนาด: ตัวโคมไฟ 9 x 7 CM / แผงโซล่าเซลล์ 24 x 30 CM
วัตถุดิบ: Aluminium
ราคา: 4,600.-

SOLAR-ST-KIT

โคม SOLAR-ST-KIT เหมาะสำหรับใชสองตามแนวทางเดิน โรงจอดรถ หนาหองเก็บของ หรือตามโรงงาน โกดังเก็บของ ในถนน
เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และ ประหยัดพลังงานไฟฟา เปดอัตโนมัติตอนกลางคืน