S0LAR-ST30

ฟรี !

ยี่ห้อ: Lighttrio
วัตถุดิบ: Aluminium
ราคา: 18,000.-

S0LAR-ST30

โคม S0LAR-ST30 เหมาะสำหรับใชสองถนน ลานจอดรถ หนาโกดัง หรือตามโรงงาน เพื่อเพิ่มความสว่างให้รอบบริเวณ
ระบบรักษาความปลอดภัย และประหยัดพลังงานไฟฟา เปดอัตโนมัติตอนกลางคืน