S0LAR-ST24

ฟรี !

ยี่ห้อ: Lighttrio
วัตถุดิบ: Aluminium
ราคา: 13,000.-

S0LAR-ST24

โคม S0LAR-ST24 เหมาะสำหรับใชสองตามแนวทางเดิน ลานจอดรถ หนาหองเก็บของ หรือตามโรงงาน โกดังเก็บของ ไฟส่องถนน
เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และ ประหยัดพลังงานไฟฟา เปดอัตโนมัติตอนกลางคืน ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง