SOLAR-ST12

ฟรี !

ยี่ห้อ: Lighttrio
วัตถุดิบ: Aluminium
ราคา: 7,800.-

SOLAR-ST12

โคม SOLAR-ST12 เหมาะสำหรับใชสองตามแนวทางเดิน ลานจอดรถ หนาหองเก็บของ หรือตามโรงงาน โกดังเก็บของ ไฟส่องถนน
เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และ ประหยัดพลังงานไฟฟา เปดอัตโนมัติตอนกลางคืน ติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง